Düzenleme Kurulu

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Hamza AVCIOĞLU (Başkan)
Prof. Dr. Fikret ÇELEBİ
Prof. Dr. Fatih Mehmet KANDEMİR
Doç. Dr. Mehmet CENGİZ
Doç. Dr.  Serkan YILDIRIM (Genel Sekreter)
Doç. Dr. Akın KIRBAŞ
Doç. Dr. Betül APAYDIN YILDIRIM
Doç. Dr. Emin ŞENGÜL
Doç. Dr.  Emrah Hicazi AKSU
Doç. Dr. Fatih YILDIRIM
Doç. Dr. Hakan AYDIN
Doç. Dr. Latif Emrah YANMAZ
Doç. Dr.  Mehmet Özkan TİMURKAN
Doç. Dr. Seyda CENGİZ
Dr. Öğr. Üyesi  Mehmet Cemal ADIGÜZEL
Dr. Öğr. Üyesi  Mümin Gökhan ŞENOCAK
Dr. Öğr. Üyesi  Murat GENÇ
Dr. Öğr. Üyesi  Nergis ULAŞ
Dr. Öğr. Üyesi  Sefa KÜÇÜKLER
Araş. Gör. Dr. Çiğdem SEVİM
Araş. Gör. Dr. Uğur ÖZENTÜRK
Araş Gör. Cihan GÜR
Araş. Gör. Mustafa İLERİTÜRK
Araş. Gör. Ömer ELTAS